ReadyPlanet.com
dot dot
dot
GOODS AND SERVICES สินค้าและบริการ
dot
bulletMFG, QUALITY, TRANLATION, WEBSITE การจัดการโรงงาน คุณภาพ แปลเอกสาร เว็บไซต์
bulletOutsourcing Service, Manpower Supply, Sub-contractor, บริการจัดหางานและจ้างเหมาแรงงาน
bulletจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำพลังแม่เหล็ก (Nano-Magnetic Water) ติดต่อ087-0940726 LineID: johnp99999
bulletONGOING4
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletDomain Registration
bulletAdvertisement, Recruitment, โฆษณา, จ้างงาน
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


Worldwide Service
Lean Manufacturing
Great Factory Great Management
Great Factory Great Management


Welcome to Factory and Management Consulting Service

 LOVE KING

Smart Factory Smart Management

 

We service for consulting, managing, enhancing and setup factory systems, manufacturing systems, quality systems and warehouse systems.
บริการให้คำแนะนำ-ปรึกษา-จัดการ-ปรับปรุงและวางระบบโรงงาน ระบบการผลิต ระบบคุณภาพ ระบบคลังสินค้า

 o Recommend to overall manufacturing management perspectives necessitate to improve and develop manufacturing processes, yield, cost control, quality, productivity, efficiency, OEE, working method. Provide standard operation procedures (SOP), operation flow, process flow, work instruction, standard time. Utilize manufacturing resources and manage projects under cost study & analysis.

แนะนำมุมมองที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการโรงงานและปรับปรุงขบวนการการผลิตให้ดีขึ้น เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร และบริหารโครงการต่างๆ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

Double click=> Draft Contract Sample.doc 

 o Recommend to overall quality management perspectives to setup and enhance quality systems in manufacturing operation by implementing quality tools and systems, SPC, TQM, ISO 9001, ISO/TS 16949 and etc.
แนะนำมุมมองที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้ดีขึ้น โดยนำหลักการและเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมกับงานที่ทำไปใช้ในขบวนการการผลิต

Double click=> How to Setup Quality System วีธีการจัดทำระบบคุณภาพ

 

Factory Establishment Support:

ให้ความช่วยเหลือในการจ้ดตั้งโรงงาน
- Guide and administrate overall processes to establish a new factory in Thailand.

แนะนำและช่วยดำเนินการจัดตั้งโรงงานในประเทศไทย

- Study business investment cost and survey marketing trend.

ศึกษาต้นทุนทางธุรกิจและสำรวจแนวโน้มตลาดระยะสั้นและระยะยาว  
- Survey land prices (Industrial Estates/ Parks and etc).

สำรวจราคาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรม สวนอุสาหกรรมและที่ดินอื่นๆ
- Contact BOI, IEAT, EGAT, PTT, Power plants and government.

ติดต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ/จัดตั้งโรงงาน
- Contact suppliers (Machines, Materials), Contractors, 
Logistics companies.

ติดต่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

Double click=> Manufacturing, Quality, TranslationManagement, Outsources

มีที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย
   ผมได้ยินคำถามในการสัมมนาหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ทำอย่างไรจึงจะไม่ล้มเหลว ทำอย่างไรจึงจะเสี่ยงน้อยที่สุด โดยผู้ที่เป็นวิทยากรก็ตอบไปตามประสบการณ์ของธุรกิจที่ตัวเองถนัดหรือผ่านการพิสูจน์ด้วยการกระทำแล้วว่าประสบความสำเร็จจริง กระทั่งบางท่านอาจเสริมความรู้ในเชิงทฤษฎีเพิ่มเข้าไปเพื่อให้คนที่ถามนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ตนเองสนใจอยู่
  ถ้าจะให้หาสูตรสำเร็จว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสำเร็จหรือไม่นั้น บอกได้เลยครับว่าบอกได้ไม่ทั้งหมดเพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ที่ควบคุมได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะควบคุมได้ตลอดไป หลายอย่างยังต้องการการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ 

 คำแนะนำเบื้องต้น 
  
การเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรก็ตามหากต้องการคำแนะนำ อยากได้ความรู้เพิ่มเติม อยากประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเพื่อให้เขาเข้ามาศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เรามีเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน จากนั้นก็จะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง
 การเลือกใครมาเป็นที่ปรึกษานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันว่าเขาเห็นแบบไหน สิ่งที่เขาเห็นเรารู้สึกอย่างไร รวมถึงเขาคิดเห็นกับเราอย่างไรด้วย ช่วยกันคิดช่วยกันมอง ช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่เราขาด การให้คำปรึกษาก็จะเป็นแบบที่ช่วยกันอุดช่องว่างเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี
  ข้อสังเกตุที่ปรึกษาที่ดีมักจะมีนิสัยชอบฟัง ชอบถาม มากกว่าชอบพูด เนื่องจากเขาต้องการเก็บข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อันจะนำไปสู่การแก้ไขหรือวางแผนที่เหมาะสม ถ้าต้องการมีที่ปรึกษาต้องให้เวลาเขาในการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจที่เราทำ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แก้ปัญหาให้เรา

   อย่าลังเลที่จะมีที่ปรึกษาหากต้องการให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปด้วยดีและมั่นคง

Note: Attachment is World Economics Indicators, it tells us overall of world economics indicators and what are the different between developed countries vs delveloping and underdeveloped countries.

สิ่งที่แนบมาคือดัชนีชี้วัดเศรษฐโลก กล่าวถึงดัชนีชี้วัดเศรษฐโลกโดยรวม และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา 

Double click here=> WORLD ECONOMICS INDICATORs-Since 2005.pdf 

NEWS AND INFORMATION ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
More...

Management Tips and concepts

More...

Information, news, factory, manufacturing, quality

More...

MFG, QUALITY, TRANSLATION, WEBSITE การจัดการโรงงาน คุณภาพ แปลเอกสาร เว็บไซต์

Manage, setup and implement manufacturing and factory systems.

More...

Manage, setup and implement quality systems, quality tools.

More...

Translate English-Thai-English, Website Design, รับแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ, ออกแบบเว็บไซต์

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Factory and Management Consulting and Training Service
Khun JohnP, Consultant (MBA)
68 Soi Charoenmunkong, Taiban Road, Tambol Paknam,
Amphoe Muang, Samutprakarn Province 10270. Thailand
Mobile: +66(0)87-094-0726
E-mail: manufacturing-management@hotmail.com
Website: www.FactoryAndManagement.com
www.facebook.com/mahutthanahiran.kayuta
Experience: Great Factory Great Management