ReadyPlanet.com
dot
dot
GOODS AND SERVICES สินค้าและบริการ
dot
bulletMFG, QUALITY, TRANLATION, WEBSITE การจัดการโรงงาน คุณภาพ แปลเอกสาร เว็บไซต์
bulletOutsourcing Service, Manpower Supply, Sub-contractor, บริการจัดหางานและจ้างเหมาแรงงาน
bulletจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำพลังแม่เหล็ก (Nano-Magnetic Water) ติดต่อ087-0940726 LineID: johnp99999
bulletONGOING4
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletDomain Registration
bulletAdvertisement, Recruitment, โฆษณา, จ้างงาน
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


Worldwide Service
Lean Manufacturing
Great Factory Great Management
Great Factory Great Management


ABOUT US เกี่ยวกับเรา


ABOUT OUR SERVICE: We started since year 2009 as a freelance consultant of knowledge management which focus to manufacturing system, quality system, factory innovation, key performance indicators (KPI) and warehouse management.
เกี่ยวกับการให้บริการของเรา: ตั้งแต่ปี 2552 เราเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านบริหารจัดการ โดยเน้นการจัดการระบบการผลิต ระบบคุณภาพ นวัตการโรงงาน ดัชนีชี้วัดผลประกอบการที่สำคัญ และบริหารจัดการระบบคลังสินค้า

EXPERIENCE: Having more than 20 years of working experience in manufacturing regarding management and enhancement of manufacturing system, quality system, factory system and warehouse management. 

ประสบการณ์: ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิต ระบบคุณภาพ ระบบโรงงานและบริหารจัดการระบบคลังสินค้า

OVERSEA EXPERIENCE: USA, France, Belgium, China, South Korea, Philippines, Singapore, Hongkong. 

ประสบการณ์ต่างประเทศ: อเมริกา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง
 
WORKING EXPERIENCE FROM MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNCs): 
Engineer to Senior Engineer Level: in manufacturing and engineering job functions.  
Management Level: Manufacturing Manager, Factory Innovation Manager, Production Manager, QA&QC Manager, Shift Manager, Operation Manager, Production Control Manager. 
ประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติ:
เริ่มจากตำแหน่งวิศวกรและวิศวกรอาวุโส: ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรม การผลิตและโรงงาน
งานทางด้านบริหารจัดการ: ผู้จัดการการผลิต ผู้จัดการนวัตกรรมโรงงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้จัดการกะ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ผู้จัดการควบคุมการผลิต 
 
MULTI-SKILLS TRAINING: 
Statistical Process Control (SPC), Design of Experiment (DOE), International Organization for Standardization (ISO 9000), Control Chart in Action for Engineer, ISO 9000 in Action, Cost Study and Analysis, Effective meeting, Failure Mode Effect Analysis (FMEA), The Supervisory Development Program, KT (Kepner Tregoe) Problem Solving and Decision Making (PSDM), Total Quality Management (TQM), ISO 14000, ESD for Engineer, ISO9001: 2000 Awareness and Interpretation Training Course arranged by SGS, ISO9001: 2000 IQA workshop arranged by SGS, ISO9001: 2000 Training arranged by DRW-tech, Performance Management System based KPIs (Key Performance Indicators) Training arranged by Nation Group Training Center, Six Sigma, Safety for Supervisor, 5S, clean up 3 steps and loss elimination, Productivity increment training, Management attitude training, Supplier Quality training.
 
Activities and accomplishments:   
 
- Established a manufacturing standard by defining standard time, line balancing & SOP to enhance manufacturing. 
- President of 5S committee.
Co-work to implement inventory system for better warehouse management at customer site.
- 5S & clean up 3 steps and loss elimination committee.
- Factory Innovation committee.
- Lead to implement OEE system, process yield system, Productivity and efficiency report.
- Train and share technology know-how and knowledge to key staffs. 
- Quality award committee.
- Night duty member. 
- Initiate “cost saving project” to be implemented.
ISO 9002: 1994 certification committee.
- Provide WI/procedures to certify ISO 9002: 1994.
- ISO 9001: 2000 certification committee.
- Provide WI/procedures to certify ISO 9001: 2000.
- Internal Quality Audit committee.
TQM committee.  
- Visit USA for training and improving quality of product.
Safety committee.
- Vice President of transportation committee.

 
Dear Sir/ Madam (เรียนท่านที่เคารพ)

I would offer myself as a freelance of consultant for factory management and enhancement.
ผมมีความประสงค์ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ผมมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทของท่านโดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบโรงงานให้ดีขึ้น 
I am willing to serve you at your site for detailed information and discussion on the guideline. If you have any questions, please feel free to contact me by my hand phone or e-mail.
ผมมีความยินดีที่จะเข้าไปพบท่านเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามที่ท่านต้องการรวมถึงแนวทางต่างๆ ที่จะสามารถช่วยท่านได้ ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผมได้ที่มือถือหรืออีเมล์  
If you think this activity is important/necessary and beneficial to your company/factory. I will be very appreciated if you help to share this activity to your management team or employer for their kindly consideration what I offer service.
หากท่านคิดว่ากิจกรรมที่นำเสนอนี้ มีความสำคัญและมีประโยชน์กับบริษัทหรือโรงงานของท่าน ช่วยส่งผ่านกิจกรรมนี้ไปยังทีมผู้บริหารหรือนายจ้างของท่าน เพื่อพิจารณาสิ่งที่ผมนำเสนอ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

 

Great Factory  Great Management

Factory and Management Consulting and Training Service
Contact: Khun JohnP. 
Phone number: +66(0)87-094-0726
Email: 
manufacturing-management@hotmail.com
Website: 
www.FactoryAndManagement.com                                                                                    Facebook: www.facebook.com/mahutthanahiran.kayuta 

 

Note: Attachment is World Economics Indicators, it tells us overall of world economics indicators and what are the different between developed countries vs delveloping/ under developed countries.

สิ่งที่แนบมาคือดัชนีชี้วัดเศรษฐโลก กล่าวถึงดัชนีชี้วัดเศรษฐโลกโดยรวม และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา 

Double click here=> WORLD ECONOMICS INDICATORs-Since 2005.pdf Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Factory and Management Consulting and Training Service
Khun JohnP, Consultant (MBA)
68 Soi Charoenmunkong, Taiban Road, Tambol Paknam,
Amphoe Muang, Samutprakarn Province 10270. Thailand
Mobile: +66(0)87-094-0726
E-mail: manufacturing-management@hotmail.com
Website: www.FactoryAndManagement.com
www.facebook.com/mahutthanahiran.kayuta
Experience: Great Factory Great Management